Copyright ©2011

Wykonanie: Łukasz Jeszke

Strona główna

 

Więcej o zakładzie

Projekt badawczy
Krajobraz kulturowy
grant Narodowego Centrum Nauki

W ramach grantu ukazały się następujące monografie:


Beata Frydryczak
Krajobraz. Od estetyki the picturesque
do doświadczenia topograficznegoBeata Frydryczak, Dorota Angutek (wybór i opracowanie)
Krajobrazy. Antologia tekstów
Beata Frydryczak (red.)
Krajobrazy i ogrody. Ujęcie interdyscyplinarne
Beata Frydryczak, Mieszko Ciesielski (red.)
Krajobraz kulturowyPracownicy

prof. UAM, dr hab. Beata Frydryczak
dr Katarzyna Szewczyk-Haake
dr Piotr Pawlak
dr Mieszko Ciesielski

Więcej o pracownikach

 

Zapraszamy na codwutygodniowe seminarium

Piątkowe spotkania z humanistyką